Oranjevereniging Vroomshoop werpt blik vooruit op 2023

Oranjevereniging Vroomshoop heeft het nieuwe jaar afgelopen weekend afgetrapt met twee goedbezochte toneelavonden in Het Punt. Ook de datums voor alle volgende evenementen in 2023 zijn nu bekend, waaronder de ledenvergadering, de Palmpasenoptocht, de feestweek en de kerstmarkt.

De eerstvolgende activiteit van Oranjevereniging Vroomshoop is de traditionele nieuwjaarsviering met de bewoners van Het Flierborgh op woensdag 1 februari, gevolgd door de ledenvergadering op woensdag 8 maart om 20.00 uur in Het Punt. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@oranjeverenigingvroosmhoop.nl. De agenda bestaat uit een voorwoord, notulen van de laatste algemene ledenvergadering, een terugblik op 2022 inclusief financieel jaarverslag en de kascontrole commissie, de aanstelling van een nieuw kascontrolelid voor 2023 en het programmaoverzicht 2023. Ook is er een wijziging in de statuten 23 mei 1984 in WBTR 2023, mede door dhr. Sjoerd Koopman (Naober notarissen Den Ham), stemming over de wijziging statuten en een rondvraag.

Verder is de Palmpasenoptocht gepland op vrijdag 31 maart en pakt Oranjevereniging Vroomshoop weer groots uit op Koningsdag (27 april) met een vrijmarkt en kinderspelen. De jaarlijkse feestweek is van zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 september. Het jaar wordt afgesloten met een toneelavond op 25 november met toneelvereniging Elck wat Wills in Het Punt en de kerstmarkt op vrijdag 8 december.